7 doses/piece, Replenishing heart qi, replenishing heart and blood, dredging cardiovascular,Tcm Herbal
Total weight: 693 gramsHan Yu Pin Yin : Dan Shen , Chuan Xiong , Ge Gen , Gui Zhi , Gan Ca..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)